Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την MOLKANO®. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στη MOLKANO®. Η MOLKANO® προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή διατίθεται μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Όροι Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Με την αποδοχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώνετε ότι πληροίτε είτε την ηλικία ενηλικίωσης στην χώρα ή την περιοχή διαμονής σας είτε, εάν είστε ενήλικος στην χώρα ή την περιοχή διαμονής σας, ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενά σας πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ιστότοπο.

Απαγορεύεται η χρήση των προϊόντων μας για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς και κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους στη δικαιοδοσία σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η μετάδοση σκουληκιών, ιών ή οποιουδήποτε κώδικα με κακόβουλη πρόθεση.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες μας.

Γενικές Προϋποθέσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε άτομο κατά την κρίση μας, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολόγηση και σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενό σας, εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα και (β) προσαρμογές ώστε να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προϋποθέσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Ωστόσο, οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφούνται με συνέπεια κατά τη μετάδοση στα δίκτυα.

Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, πωλήσετε, εκμεταλλευτείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο κάνετε κακόβουλη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, της χρήσης της Υπηρεσίας ή της πρόσβασης στην Υπηρεσία ή οποιασδήποτε επικοινωνίας στον ιστότοπο που διευκολύνει την παράδοση της υπηρεσίας, χωρίς να λάβετε τη ρητή, γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

Αλλαγές στην Υπηρεσία και την Τιμολόγηση
Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε στοιχείο ή περιεχόμενο της) ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν αλλαγές, προσαρμογές τιμών, αναστολές ή τερματισμούς της Υπηρεσίας.

Προϊόντα ή Υπηρεσίες (Εάν υπάρχουν)
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αποκλειστικά προσβάσιμα στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπού μας. Αυτά τα είδη ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα και είναι επιλέξιμα για επιστροφές ή ανταλλαγές σύμφωνα με την Πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπαραστήσουμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας στο κατάστημα όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανίζει χρώματα με απόλυτη ακρίβεια.

Αν και έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε άτομα, συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή δικαιοδοσίες, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται κατά περίπτωση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, ενδέχεται να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάται μέσω της Υπηρεσίας μας θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στην Υπηρεσία.

Η Ακρίβεια, η Αξιοπιστία και η Συνέπεια των Πληροφοριών
Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν ανακρίβειες, ελλείψεις ή μη ενημέρωση στις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να λειτουργεί ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Συνιστάται να συμβουλεύεστε πρωτεύουσες, ακριβέστερες, περιεκτικές ή ενημερωμένες πηγές πληροφοριών πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αναλαμβάνεται με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες, οι οποίες από τη φύση τους δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές που γίνονται στον ιστότοπό μας.

Ακρίβεια Χρέωσης και Πληροφορίες Λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε παραγγελία που υποβάλλεται σε εμάς. Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να επιβάλουμε περιορισμούς ή να ακυρώσουμε την ποσότητα των ειδών που αγοράζονται από άτομο, νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να ισχύουν για παραγγελίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες με αντίστοιχες διευθύνσεις χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε μια παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απορρίψουμε παραγγελίες που, κατά την αποκλειστική μας εκτίμηση, φαίνεται ότι γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Δεσμεύεστε να παρέχετε ενημερωμένες, ολοκληρωμένες και ακριβείς λεπτομέρειες αγορών και λογαριασμού για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, για να διευκολύνετε τις επιτυχημένες συναλλαγές και την αποτελεσματική επικοινωνία.

Προαιρετικά Εργαλεία
Ενδέχεται να σας παραχωρήσουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία δεν έχουμε ούτε δυνατότητες παρακολούθησης ούτε έλεγχο και στα οποία δεν συνεισφέρουμε.

Αναγνωρίζετε και συναινείτε στο γεγονός ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία «όπως είναι» και «ως διαθέσιμα», χωρίς να προσφέρουμε εγγυήσεις, δηλώσεις ή όρους οποιασδήποτε φύσης και χωρίς να τα εγκρίνουμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν ή συνδέονται με τη χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.

Οποιαδήποτε χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων που παρέχονται μέσω του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους που έχουν θεσπιστεί από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

Επιπλέον, ενδέχεται να εισαγάγουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου στο μέλλον, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την κυκλοφορία νέων εργαλείων και πόρων. Τέτοιες πρόσθετες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Σχόλια από Χρήστες, Ανατροφοδότηση και Άλλες Υποβολές
Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο υλικό (όπως συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς το αίτημά μας, στέλνετε οικειοθελώς δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο περιεχόμενο, είτε μέσω διαδικτυακών μέσων, email, ταχυδρομικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (συλλογικά αναφερόμενα ως «σχόλια»), συναινείτε στο απεριόριστο δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα σχόλια σε οποιοδήποτε μέσο, ανά πάσα στιγμή. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν σχολίων· (2) να παρέχουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια· ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Ενώ μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να παρακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που θεωρούμε, κατά την κρίση μας, παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό , άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή που παραβιάζει τις απαιτήσεις για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους ή που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, δεσμεύεστε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή παράνομο υλικό, υβριστικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Απαγορεύεται η χρήση μιας πλασματικής διεύθυνσης email, η προσποίηση ότι είστε κάποιος άλλος ή η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραπλανά εμάς ή τρίτα μέρη σχετικά με την πηγή των σχολίων σας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των σχολίων σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Λάθη, Ανακρίβειες και Παραλείψεις
Κατά καιρούς, ενδέχεται να συναντήσετε πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προωθήσεις, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν τέτοια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επιπλέον, ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν τυχόν λεπτομέρειες εντός της Υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβείς, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμα και αφού υποβάλετε την παραγγελία σας).

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε συνεχώς, να αναθεωρούμε ή να διευκρινίζουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Οποιαδήποτε υποδεικνυόμενη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης εντός της Υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως συνολική τροποποίηση ή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην Υπηρεσία ή σε τέτοιους ιστότοπους.

Σύνδεσμοι Τρίτων
Ορισμένο από το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας αυτών των ιστοσελίδων τρίτων και δεν εγγυόμαστε ούτε αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη.

Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την απόκτηση ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω ιστοτόπων τρίτων. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους, διασφαλίζοντας ότι τις κατανοείτε. Εάν έχετε παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων, παρακαλούμε να τα απευθύνετε στο τρίτο μέρος.

Προσωπικές Πληροφορίες
Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.  

Απαγορευμένες Χρήσεις
Εκτός από τους άλλους περιορισμούς που περιγράφονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες· (β) ενθάρρυνση ή εμπλοκή άλλων σε παράνομες δραστηριότητες· (γ) παραβίαση οποιωνδήποτε διεθνών, ομοσπονδιακών, επαρχιακών ή κρατικών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών διατάξεων· (δ) παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) εμπλοκή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, απαξίωση, εκφοβισμό ή διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· (στ) παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών· (ζ) μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων· (θ) εμπλοκή σε ανεπιθύμητα μηνύματα, phishing, εξόρυξη δεδομένων, προσχήματα, spidering, ανίχνευση ή απόξεση· (ι) επιδίωξη άσεμνων ή ανήθικων στόχων· ή (ια) παρεμβολή ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας, οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, εάν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις απαγορευμένες δραστηριότητες.  

Αποποίηση Εγγυήσεων· Περιορισμός Ευθύνης
Δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, ακριβής, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας.

Αναγνωρίζετε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αναστείλουμε την υπηρεσία για παρατεταμένες περιόδους ή να την τερματίσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό γίνεται κατά την κρίση μας.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία, μαζί με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω αυτής, παρέχονται «ως έχουν» και «ως διαθέσιμα», εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση η MOLKANO® και οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι αυτής δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική, ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων, χαμένων αποταμιεύσεων, απώλειας δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών. Αυτό ισχύει είτε η αξίωση βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που λαμβάνονται μέσω αυτής, είτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή παρέχεται με άλλον τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν είχαμε ενημερωθεί για τέτοια πιθανότητα. Σε δικαιοδοσίες ή περιοχές όπου δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τελωνειακά Τέλη
Εάν διαμένετε σε χώρα εκτός της ΕΕ, υπάρχει πιθανότητα να επιβαρυνθείτε με εισαγωγικούς δασμούς ή τελωνειακά τέλη. Εάν επιλέξετε να μην καλύψετε αυτές τις χρεώσεις και η παραγγελία σας δεν παραδοθεί, δεν θα δικαιούστε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Αποζημίωση
Συναινείτε να προστατεύσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε τη MOLKANO®, τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές εταιρείες, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, αντιπροσώπους, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους τους από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων νομικών χρεώσεων, που έχουν εισαχθεί από τρίτο μέρος λόγω της παραβίασης ή που συνδέονται με την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτούς, ή με την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος τρίτων.

Λήξη
Τυχόν ευθύνες και υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία λήξης θα εξακολουθήσουν να υφίστανται ακόμη και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, για όλες τις προθέσεις και σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών παραμένουν σε ισχύ έως ότου είτε εσείς είτε εμείς αποφασίσουμε να τους τερματίσουμε. Έχετε την επιλογή να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή διακόπτοντας τη χρήση του ιστότοπού μας.

Επιπλέον, εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή εάν έχουμε λόγους να υποπτευόμαστε τέτοια αποτυχία, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την παρούσα συμφωνία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού, και ενδέχεται επίσης να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

Διαχωρισιμότητα
Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών διαπιστωθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο, η συγκεκριμένη διάταξη θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Αυτός ο προσδιορισμός δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.  

Συνολική Συμφωνία
Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη βάσει των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν σημαίνει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών, μαζί με τυχόν πολιτικές ή λειτουργικούς κανόνες που ενδέχεται να δημοσιεύσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σχετικά με την Υπηρεσία, αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες ή προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Τυχόν αβεβαιότητες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνευθούν έναντι του μέρους που τους συνέταξε.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο info@molkano.com.